Stowarzyszenie

Stowarzyszenie:

Stowarzyszenie Spójnia Smocze Łodzie
Pl. Przymierza 8/25
03-944 Warszawa

KRS: 0000387167, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 1132836055
REGON: 142952791

 

Konto bankowe do wpłat:

Bank Millennium S.A.
Nr rachunku: 30 1160 2202 0000 0001 9040 6802